Piaskownice na Placach Zabaw: Co Mówią Przepisy Prawne?

Opis posta na blogu.

10/24/20231 min read

Obowiązki Właścicieli i Administratorów

Zgodnie z polskim prawem, w tym z art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby zarządzające placami zabaw mają pewne obowiązki. Te obowiązki obejmują utrzymanie piaskownic w odpowiednim stanie higienicznym, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W praktyce oznacza to zarządzanie odpadami, kontrolę szkodników i usuwanie odchodów zwierząt z terenu.

Regularna Wymiana Piasku: Zalecenia Sanepidu

Sanepid zaleca, aby piasek w piaskownicach był wymieniany co najmniej dwa razy w roku: przed rozpoczęciem sezonu oraz w trakcie jego trwania. Badania bakteriologiczne często ujawniają obecność szkodliwych mikroorganizmów, co podkreśla znaczenie regularnej kontroli i wymiany piasku. Dodatkowo, zaleca się zastosowanie ogrodzenia wokół piaskownicy, aby ograniczyć zanieczyszczenia.

Zagrożenia i Środki Ostrożności

Piaskownice są często zanieczyszczone różnymi odpadami, takimi jak szkło, papierosy czy odchody zwierząt. Te ostatnie są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ponieważ mogą być źródłem groźnych bakterii i pasożytów. Dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić piaskownicę przed rozpoczęciem zabawy i nadzorować dzieci. Po zabawie należy również dokładnie umyć ręce.

Zgodność z Normą PN-EN 1176-1

Bezpieczeństwo na placach zabaw to nie tylko czystość piasku, ale również zgodność urządzeń z obowiązującymi normami. W Polsce jedną z takich norm jest PN-EN 1176-1. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, warto inwestować w urządzenia z akredytowanymi certyfikatami, które są regularnie kontrolowane przez Polskie Centrum Akredytacji.